Masal Oku

預知死劫?占星師遇害前留遺書《@台灣大代誌 》紫微斗數 姓名學專家 趙祥廷 論斷占星專家陳靖怡被殺案與其男友李正克
400-101 dumps MB2-702 dumps 70-487 dumps 70-243 dumps VCP-550 dumps 70-414 dumps 70-466 dumps 100-101 JN0-102 VCP550 640-554 70-331 EX300 1Z0-060 MB2-701 VCP550 test 640-554 test 70-331 test EX300 test 1Z0-060 test MB2-701 test 70-467 test EX200 test 350-001 test 700-505 test 640-911 test M70-301 test 70-489 test 220-802 test 700-501 test 050-SEPROAUTH-02 test M70-101 test 70-458 test CCD-410 test 70-341 test 70-464 test 70-680 test 74-335 test 350-018 test C_TFIN52_66 test HP0-J73 test 70-687 test ICBB test 70-457 test N10-005 test 1Z0-061 test 220-801 test 70-465 test C4090-958 test MB6-700 test OG0-093 test 646-206 test EX0-001 test 70-413 test M70-201 test 117-101 test 810-420 test C2180-276 test C4040-221 test 1Z0-599 test 350-029 test 820-421 test C_THR12_66 test 117-102 test 70-342 test 70-460 test 74-338 test MB6-871 test 200-101 test 70-484 test C2090-303 test MB6-886 test 1Z0-481 test 1Z0-899 test 400-051 test 70-246 test 70-496 test 74-343 test C2180-278 test MB7-702 test MB2-702 test 70-487 test 70-243 test 70-414 test 70-466 test 70-331 test EX300 test 1Z0-060 test MB2-701 exam 70-467 exam EX200 exam M70-301 exam 70-489 exam 220-802 exam 050-SEPROAUTH-02 exam M70-101 exam 70-458 exam 70-462 exam 70-461 exam 70-462 exam 200-120 exam 70-488 exam MB2-703 exam 70-411 exam MB5-705 exam C_TADM51_731 exam 70-346 exam 70-486 exam 70-347 exam 70-480 exam 70-483 exam 70-412 exam 70-463 exam MB2-700 exam 70-417 exam C_TAW12_731 exam 400-101 exam MB2-702 exam 70-487 exam 70-243 VCP-550 70-414 70-466
預言 預測 又應驗了, 紫微斗數 姓名學專家趙祥廷 演論天機
400-101 dumps MB2-702 dumps 70-487 dumps 70-243 dumps VCP-550 dumps 70-414 dumps 70-466 dumps 100-101 JN0-102 VCP550 640-554 70-331 EX300 1Z0-060 MB2-701 VCP550 test 640-554 test 70-331 test EX300 test 1Z0-060 test MB2-701 test 70-467 test EX200 test 350-001 test 700-505 test 640-911 test M70-301 test 70-489 test 220-802 test 700-501 test 050-SEPROAUTH-02 test M70-101 test 70-458 test CCD-410 test 70-341 test 70-464 test 70-680 test 74-335 test 350-018 test C_TFIN52_66 test HP0-J73 test 70-687 test ICBB test 70-457 test N10-005 test 1Z0-061 test 220-801 test 70-465 test C4090-958 test MB6-700 test OG0-093 test 646-206 test EX0-001 test 70-413 test M70-201 test 117-101 test 810-420 test C2180-276 test C4040-221 test 1Z0-599 test 350-029 test 820-421 test C_THR12_66 test 117-102 test 70-342 test 70-460 test 74-338 test MB6-871 test 200-101 test 70-484 test C2090-303 test MB6-886 test 1Z0-481 test 1Z0-899 test 400-051 test 70-246 test 70-496 test 74-343 test C2180-278 test MB7-702 test MB2-702 test 70-487 test 70-243 test 70-414 test 70-466 test 70-331 test EX300 test 1Z0-060 test MB2-701 exam 70-467 exam EX200 exam M70-301 exam 70-489 exam 220-802 exam 050-SEPROAUTH-02 exam M70-101 exam 70-458 exam 70-462 exam 70-461 exam 70-462 exam 200-120 exam 70-488 exam MB2-703 exam 70-411 exam MB5-705 exam C_TADM51_731 exam 70-346 exam 70-486 exam 70-347 exam 70-480 exam 70-483 exam 70-412 exam 70-463 exam MB2-700 exam 70-417 exam C_TAW12_731 exam 400-101 exam MB2-702 exam 70-487 exam 70-243 VCP-550 70-414 70-466
台視報導:龍年開運DIY「龍票開運」,趙祥廷老師讓你一年四季不愁財!

東森財經台57台,臺灣大代誌專訪趙老師

紫微斗數  姓名學專家  趙祥廷  論斷占星專家陳靖怡被殺與其男友李正克

 1091115日晚上8點,東森財經台57台,臺灣大代誌

專訪趙老師:以紫微斗數 姓名學 論斷星座專家陳靜怡被殺案與其男友李正克

陳靖怡

    在她的紫微斗數命盤中,本命之命遷線有巨門星、天同星,同時又坐有文昌星和文曲星,所以桃花也多,也就是異性緣非常的好,另外也表示她對命理占星五術之學會有其獨到的領悟力及見解,在長相方面會帶有文藝氣息氣質相當好,應對進退有條不紊,在讀書科名上會有所成就。個性上她為人作事非常的謹慎小心,而且具有多重的心思,所以有時候看起來忠厚老實,有時候態度又很堅決很強硬,想要怎麼作就怎麼作,溫柔的時候又溫柔似水,所以家人朋友都摸不透她的心思但是女命桃花多有異性緣偏偏也是不好的組合, 也代表著感情方面困擾很多

 

當她的大限行運在26-35歲時命宮遇到天機星及太陰星的組合稱之為「飄逢之客」,也就是在感情路上更加的不穩定,此時的桃花也容易是碰到有婦之夫,故在於2829歲這兩年應該就會遇到桃花,但此時認識的男友就應該是屬於有婦之夫

 

她的大限行運遷移宮為機陰逢祿馬交馳,她的財運會非常的旺,所以當陳靜怡行運走到流年31歲開始,陳靖怡即可有名利雙收的格局

大限官祿宮為太陽星化忌,天干丙、天同星化祿入本命宮,也就是為大福的宮位,化科又入於大遷,所以她會有毀譽參半的現象出來

但是走到民國85年為丙子流年坐太陽星化忌在落陷之位,會給她造成有另外的追求者出現,於此時她應該對原有的感情上會產生矛盾的想法,在抉擇要與不要再繼續下去

到了民國86年為丁丑流年,在感情上她應該會轉而選擇新的追求者,想要結束舊有的感情

 

 

李正克

    以姓名學來分析李正克,他的心境上常有忐忑不安,個性晴時多雲偶陣雨,翻臉跟翻書似的,有著極不安全感的一個人,加上會有腦神經衰弱,容易產生負面思想,嚴重時還會有憂鬱燥鬱等狀況。

他在感情字路上也走的不好,在談論婚姻上本來就容易產生變卦、變化,即使讓他結了婚,在婚姻感情上一樣會產生變卦、變化。

    他在事業、工作上能有獨當一面,可是他也蠻受氣的,於福德與錢財方面他並不善於理財,錢財不易聚守。

他於情感的路上走的很沒有安全感,他往往想在情感的路上去展現自己,希望得到對方的認同,進而讓他能夠產生出自信心來肯定自己,但是可惜的是,他並不是只需要一個女人來認定,認可他,他會需要有多個女人來認可、來讓他有安全感、有安定的感受。

    故當陳靜怡向李正克提出分手之際,李正克此時當然是非常的不爽,也許陳靜怡的另一個追求者被李正克知道了,或是當李正克到陳靜怡家中互相碰個正著,妒火心中燒,無法自我控制,把他所要的安全感跟認可感一下都澆熄掉了,憤而心存有殺機,結果想置她於死地的衝動一直在他的內心中攪動,而闖下了滔天大禍,產生無法自救的狀況。

 

 
台灣最神準算命,史無前例,無與倫比,命理權威 趙祥廷老師
基隆姓名學權威老師 / 基隆紫微斗數老師 / 基隆命名老師 / 基隆改名老師 / 基隆嬰兒命名權威老師 /
基隆算命館 / 基隆陽宅 風水 / 基隆命理權威老師 / 基隆權威算命師 / 基隆廟口命理師 /
基隆有名的 算命師 / 基隆嫁娶擇日 / 基隆剖腹生產擇日 / 基隆命相錧 / 基隆命理師 / 基隆一般擇日 /
基隆最厲害的算命師 / 基隆最神準命理師 / 基隆算命推薦 / 基隆有名的算命師 / 基隆卜卦 / 基隆測字